Programma 2019-2020
woensdag, 22 mei 2019 00:00

Uitleg

Onderwerpen

*De instructeur houdt zich zoveel mogelijk aan de opgegeven lesinhoud

De instructeur heeft wel het voorrecht hiervan af te wijken als hij vindt dat op dat moment een andere les noodzakelijk is, denk hierbij aan een actuele calamiteit (terrorisme) of veranderingen vanuit het Oranje Kruis.

*Alle lesonderwerpen worden tweemaal gegeven, eenmaal op een dinsdag en eenmaal op een donderdag. Voor de meeste lesonderwerpen kun je zelf een keus maken op welke dag de les wordt gevolgd. Voor de reanimatielessen (BLS/AED) wordt een indeling gemaakt en wordt je ingedeeld. Mocht je niet kunnen op de ingedeelde dag is er een mogelijkheid om te ruilen indien die les dan nog niet vol zit.Voor de lessen Oefening kun je je inschrijven voor de gewenste dag.

*De Eerste hulp bij Sportongevallen (EHBSO) is een aparte aantekening op het EHBO diploma en geen onderdeel van het standaard lesprogramma. Dit bieden we aan tegen een kleine vergoeding. Hiervoor moet je je inschrijven.

Competentie

Voor de verlenging van de geldigheid van het Eerste Hulp diploma moet u alle 7 onderdelen volgen.

*Competentie kunt u tonen door aan de les actief deel te nemen, waaruit moet blijken dat u de stof voldoende beheerst.

Een instructeur kan u verplichten een les/onderwerp nogmaals te volgen of een competentietest uit te voeren, indien de getoonde competentie als onvoldoende is beoordeeld. Bij het niet volgen van de lessen, vervalt de geldigheid van uw volledige Eerste Hulpdiploma en wordt uw diploma omgezet in een getuigschrift.

Weeralarm

Indien er een weeralarm zal worden afgegeven, dan zullen wij als EHBO Vereniging deze ook opvolgen. Op de dag van een eventueel weeralarm zal de betreffende EHBO les die avond/dag komen te vervallen.

LAST_UPDATED2